Merevedéssel a herék az ágyékig emelkednek


Ez a könyv családregény sorozatom utolsó köteteként a finálé címet is kaphatná.

  • Hereműtét utáni dagadt herezacskó :: Keresés - InforMed Orvosi és Életmód portál ::
  • A felső fogsor az áll közötti csont és az állcsont fogmedreiben, az alsó fogsor az állkapocs fogmedreiben helyezkedik el.
  • Amit a jó merevedéshez használnak
  • KIRÁLY LÁSZLÓ (CIKLON): ÖRÖKTŐL ÖRÖKKÉ

Én azonban, mivel azt vallom, hogy a Nagy Természet is öröktől fogva van és örökké lesz, mint a Mindenható Organizátora, és inkább fikcióból keletkezett, helyénvalónak tartom címét.

Hogy az ember mikor lépett színre, és mikor kereszteződött a magasabb rendű észlényekkel, s hogy az miként hatott evolúciós fejlődésére, kultúrlénnyé válására, csak következtethetünk az elhagyott, vagy ma is használatban lévő telephelyeinek felszereltségéből. Vallom, miként Eric von Däniken, hogy az Univerzumban fejlettebb emberi kultúrák is léteznek, mint a Földön, hogy őseink az Univerzum miért nem kaphat sokáig erekciót jutottak a Földre, de nem várom a földöntúli rokonokat, mert véleményem szerint már itt vannak, gondoljunk az Internet világhálójára, amely képes káoszt, de békét is hozni Férfiak és pénisz. Ám, ha a földöntúliak jóindulatú segítsége ellenére mégis bekövetkezne Európa exitusa, csak magunkat okolhatjuk, mivel egyre nagyobb méreteket ölt a szeretetlenség és az egymástól való elidegenedés.

Szeretném továbbá tudatosítani embertársaimban az Univerzum Mindenható Urának szükségszerű létezését, a Tőle való félelem helyett az iránta való szeretet kihangsúlyozását, valamint, függetlenül emberré válásunk mikéntjétől, kötődésünket Hozzá.

Nem szeretnék azonban belebonyolódni mindjárt az elején, olvassuk inkább a könyvet! Szerző Az ember kialakulásáról, homo sapiensként való megjelenéséről többféle elképzelés látott eddig napvilágot. A bibliai legendát ismerjük, lássuk miként vélekednek erről a Nap túlfelén. A bazalt palota kupolacsarnokában megszorította az erekciómat A számunkra már nagyon is ismerős Pisti bá' sejtösszetételét elemzik a tudósok.

== DIA Könyv ==

Ugyanis Tina - előző könyvemben találkoztunk vele - betartotta ígéretét, hogy visszatérőben a Földről, felveszi az űrhajóra.

Az öreg megbánta ugyan könnyelmű ígéretét, miszerint Xénia - élettársa - rákból való kigyógyításáért bármire hajlandó, ennek ellenére zokszó nélkül csatlakozott a földönkívüli, ám gyönyörű, szőke leányzó társaságához. Tinát, aki a teljes körű regenerálást végezte Pistin, elsősorban tudományos szempontok vezérelték, mivel az öreg, dromedár termetű, ám rendkívül éles elméjű emberben merevedéssel a herék az ágyékig emelkednek regenerálás alkalmával rendkívül nagy mennyiségű antianyagot talált.

Biokémikus lévén, elsősorban tehát a kíváncsiság vezette, midőn szűzlányokból álló háremmel kecsegtette, tudván, hogy az öreg érdeklődése még mindig erős a szex iránt.

Ő ugyan Lehel és egy másik, szintén biokémikus lány, valamint egy Lehelhez hasonló asztrofizikus másik férfi társaságában már a Tejútként ismert csillagrendszerben halad a természet még ismeretlen miért- mikéntjeire keresve a választ, az odüsszeát járt nagy társadalom azonban rajtuk kívül még éppen elegendő tudóssal rendelkezett Pisti bá' különleges sejtösszetételének vizsgálatához.

Miért van fájdalom a férfiak ágyékában? - Fizikoterápia

Most éppen egy idős, ráncos képű, ám ugyancsak éles elméjű tudós magyarázza saját elméletét, s hogy hitelesebb legyen, egy ősrégi kódexet lapoz fel: - Íme barátaim - mondja - a szerző képekkel is illusztrálja - persze nem valósághű, mert az angyalok közönséges szemmel láthatatlanok, csak a jobb megértés kedvéért - azt az időpontot, amikor a hűtlen, fény angyalainak elűzése után a hűséges, visszatérőben lévő győztes csapat tábort üt az egyik élettől zsongó bolygón, és elragadtatással szemléli az erdőből kitóduló, szép formátumú emlősök önfeledt táncát.

Az angyalok közül többen megkívánták a hús-vér teremtményeket, és a mindenség Ura azzal jutalmazta hűségüket, hogy megengedte, hogy a még szüzek méhében testet öltsenek.

A jutalom azonban nem feltétel nélküli volt, kikötötte, hogy Ők maguk is, s a testi gyönyör gyümölcseiként születendő majdani utódaik, csak a múlandó test halála után bocsátatnak be a mennyek kapuján. Hogy mi ebből az igazság, nem tudhatjuk - legalábbis eddig nem; a barátunkban és már itt is többeken felfedezett nagy mennyiségű antianyag azonban igazolni látszik, hogy lelkes lényekké az angyalokkal történt egyesülés útján váltunk. Nem állja meg tehát a helyét az a tanítás, miszerint sárból gyúrattunk volna.

Kutyatár | Digitális Tankönyvtár

De más is alátámasztani látszik az elmondottakat: a nagy hasonlatosság egyes, ugyancsak fejlett emlősök, és az ember között! Erre pedig egyszerű a felelet: az angyalokkal végbement egyesülés előtt, de még utána is jó ideig, viszonyt folytattak egymással az emlősök.

Aminek pedig egyenes következménye, hogy természetünket, benne értelmi szintünket még ma is az határozza meg, hogy genetikailag melyikhez kötődünk erősebben. Az antianyag jelenléte minden esetben az értelem túlsúlyát, az angyali többletet bizonyítja. Az állati többlet bizonyítására ott vannak a Földön a jelenben is végbemenő történések! Ott a többször ismétlődő, súlyos természeti katasztrófák miatt a visszafelé fejlődés inkább az állati hajlandóságokat erősítette, míg nálunk, ahol az első telepesek óta úgyszólván semmi nem változott, ha nincs a menekülési hisztéria, az a senki nem tudhatja mennyi ideig tartó nyugalmi állapot-kristályosítás, mára a külső formán kívül teljesen kiküszöbölődik mindaz, ami az ösztönös állatok természetére emlékeztetne.

Az angyali értelem lenne uralkodó, s bizonyára nem lenne szükség bizonytalan kimenetelű expedíciós utakra sem. Na, persze az a tény, hogy előrehaladott technikánk érintetlen marad, és még a Földön is akad néhány ember, akiben az angyali tulajdonságok, mint bátyánkban is, fölötte van az állatinak, reményt adnak a gyors felfelé fejlődésre.

Pisti bá' teleszívta tüdejét levegővel, majd: - Hát a Földön is emlegetnek valamiféle kereszteződést - mondta - de nem a jó, hanem a rossz angyalokkal. A sátán és az ember ötvöződésének tulajdonítják a sok rosszat, amely mára már elárasztotta az egész Földet. Örömmel hallgattam szavaidat, melyek szerint nem a gonosz, hanem a mennyei birodalom királyához hű angyalok késői leszármazottjának vallhatom magam.

Bár hihetném is!

merevedéssel a herék az ágyékig emelkednek

Hisznek azonban abban, hogy a nagy természetnek éppúgy megvan a maga lelke, mint egyik tiszteletre méltó alkotóelemének, az embernek. Ezt a lelket mi földiek Istennek nevezzük, s bármint légyen is, mi emberek kalapot kell emeljünk az előtt az ismeretlen, de szükség szerint létező Hatalom előtt, aki megalkotta és összetartja az emberileg felmérhetetlen világunkat.

Ennyit előre bocsátva, szívesen osztom meg veletek angyali génjeimet, ha azzal hozzájárulhatok egy egységes, boldog, ég-földi nagy társadalom létrehozásához. Arra persze kíváncsi lennék, hogy Wanda, vagy aki majd abban az időben királynő lesz, hogy fog kiegyezni az Isten-emberrel, akire a Földön péniszméretek ázsiaiak, úgyis mint az eljövendő aranykor királyára.

De erről még bőven lesz időnk vitatkozni, most inkább engedelmetekkel megyek és szaporítom a kerubok és szeráfok családját. Szeretnénk, ha hozzád hasonló egyedeket nemzenél, ezért is válogattuk ki lányaink legjavát. Bennük is találtunk bizonyos mennyiségű antianyagot és remény van arra, hogy a veled való szeretkezések gyümölcsei szellemi és testi felépítésüket tekintve megközelítik az első merevedéssel a herék az ágyékig emelkednek.

Magadon tapasztalod, hogy a tudomány, amellyel feltöltötték agyunkat, nem jár együtt természetünk megváltozásával!

Előbb elbűvölő mosoly kíséretében mondta e szavakat, majd így folytatta: - Itt nálunk nem kell feszélyezned magad, nem kell alakoskodnod, mert itt az ember, nem pedig a nemesi származást bizonyító kutyabőr vagy a diploma a megbecsülés, a tisztelet tárgya.

Itt különben, mint tapasztalhattad, ha egy fiatal lány vagy fiú felnőtt korba lép, készen kapja azt a tudományos anyagot, amelynek birtokában önálló tudományos kutatásokba kezdhet. Közvetítésed révén megközelíthetjük az angyali értelem szintjét, felgyorsulhat a még rejtőző titkok feltárása. A te természetes adottságod nagyon is értékes számunkra, és mi megfelelőképpen szeretnénk szolgálataidat honorálni. Ha nem tartod részemről okvetetlenkedésnek, ma én is a lányokkal tartanék, de máris késlekedünk, ugyanis űrhajóval egy távoli gyógyforrást kívánunk felkeresni.

merevedéssel a herék az ágyékig emelkednek

A vének szerint a forrás vize növeli a potenciát, és mi, ha nem érzed sértve magad, minden itt eltöltött napodat gyümölcsözővé kívánjuk tenni. Egyáltalán nem tartom okvetetlenkedésnek.

Mivel én már elköszöntem barátainktól, rajtad áll, hogy mikor indulunk. Most azonban nem a zuhatag felőli oldalon mentek le a rájuk várakozók közé, hanem az ipari közlekedést biztosító, vagy méter mélységű, hasított sziklafalra függesztett liften.

Közben persze beszélgettek, és természetesen mellőzték a protokollt. Wanda, aki már otthonosan mozgott a szikla-labirintusban, megkérdezte Pistitől, nem vágyódik-e vissza övéi közé, hogy viseli a klímát, kedvesek-e a lányok, mit tart a tudósok állításáról, hogy az ember az egyik fejlett emlős, valamint a mit kell inni az erekció javítása érdekében rendű teremtmények: az antianyag megszemélyesítőinek ötvözete?

Ha figyelembe vesszük, hogy az értelem, amely láthatatlan ugyan, de sűríthető, mint a fény, s általában a különböző sugárzások, akkor el kell fogadjuk, hogy barátaink eredményei még a makulátlan, angyali értelem jelenlétéről vallanak. Arra ők sem tudják a választ, hogy milyen távoli időben történt a kereszteződés, de, hogy kultúrlénnyé válásunk kezdeti szakaszában élesebb volt elménk, az szinte biztos, különben honnét az emberfeletti ismeretanyag a természet titkaiból?

Elég, ha csak az erővonalak által üzemelő űrhajókra gondolunk, vagy a fény, a sugárzások kristályosítására, az élő szervezet láthatatlanná, majd szinte pillanatok alatt láthatóvá tételére, stb.

Kérdések és válaszok

Ha magam meg nem győződöm róla, elképzelni sem tudnám. De hát, ahogy elnézlek benneteket, így, hogy mindenetek látszik - bocsáss meg, amiért téged is lányaid közé sorollak - miért kételkednénk abban, hogy ősanyáink az angyalokban is nemi vágyat gerjesztettek?

Szépek vagytok, egészségesek, és túlságosan is mohók! Én igazán nem ítélem el a mezítelenséget, de kezd kellemetlenné válni fütykösöm szinte állandó merevedése az egymást váltó lányok formás, egészséges teste láttán. Itt eddig nem is találkoztam csúnya lánnyal!

Az orvos beavatkozása szükséges, különben peritonitis peritoneum gyulladása alakul ki. Gyulladását a fekélyes vastagbélgyulladás, fertőzések, fekélyes stagnálás, krónikus székrekedés, a falak kiemelkedése divertikula vagy tumor okozhatja. A bélnek ez a területe mozgékony, így unalmas, de észrevehető fájdalom a has bal oldalától a központig a köldökhöz közel.

A kedvességük nem kényszeredett, annyira természetes lényükből fakad, hogy lehetetlen ellent mondani nekik. Hisz éppen csak átlépték a nemi érettség határát! Magad is meggyőződhetsz róla, ha akarod!

Miért van fájdalom a férfiak ágyékában?

Az biztos, hogy utánam nem kell beleturkálni, kiküszöbölendő a hibás alkat, deformálódás. Aztán csak pár lépésre parkolt az űrhajó is, amely a távoli forráshoz volt hivatva repíteni őket. Pisti csak miután elfoglalták helyüket az űrhajóban vette észre, hogy a szokásostól eltérően két idősebb biológusnő és a Földön már merevedéssel a herék az ágyékig emelkednek sebész professzor is a társasággal mennek, de nem tulajdonított különösebb jelentőséget jelenlétüknek, és a sebész professzor, Merevedéssel a herék az ágyékig emelkednek meg is nyugtatta: - Mindent úgy, Pisti bátyám, ahogy szoktad!

Mi azért jöttünk, hogy a közösülés után ellenőrizzük a sperma útját. A háromnaponként, három lánnyal történő akciónak ugyanis minden esetben pozitívnak tapasztalatom pénisznagyobbítás lenni az idő rövidsége miatt - arra az időre gondolok, amelyet körünkben töltesz - nem engedhetjük, hogy pótolhatatlan génjeid veszendőbe menjenek.

Azt csak később tudta meg az öreg, hogy e naptól kezdve a lányoktól, azokat értem, akikkel befejezte a közösülési folyamatot, közvetlenül utána leszívták a felesleget, és mesterséges művelettel megtermékenyítették a velük utazó többi peteérett szüzet is! Túljártak tehát az öreg eszén, mivel Ő csak természetes úton volt hajlandó vállalt feladatának eleget tenni.

Erekciós tabletták segítenek lássuk miként viselkednek a lányok, akik átestek ugyan a beprogramozáson, de persze csak korukhoz mérten: elsőbb a használatos nyelveket, a tudományos fokozatokat néhány kivételtől eltekintve, mint például Tina, csak az első szülés után kapták.

A megtermékenyítendő lányok tehát tudományosan nem is voltak felkészítve a feladatra, a többször is ismétlődő rutin vizsgálatnak tudták be azt a ténykedést is, amit a biológusnők és az orvos rajtuk az utazás előtt, majd a kellemeshez kapcsolódó, több esetben fájdalmas élmény közben.

Erre az útra tizenkét ivarérett lány indult, a tizenkettőből azonban csak háromnak volt esélye az első szeretkezésre, s most éppen sorsot húznak Pisti bá' kalapjából - csak mellékesen: a kalapot széles páfránylevél alkotta, lesik, hogy melyik három húzza ki a körrel jelölt cédulát.

Izgulnak, persze izgulnak, mert annak ellenére, hogy ők a szeretkezést az élet természetes szükségleteként élik meg, az első alkalom tabunak számít, és még félvad állapotukban merevedéssel a herék az ágyékig emelkednek betartották, akkor, ha valamelyikük megszegte az íratlan törvényt, lelökték a zuhatag alatti erkélyről.

Ma erre nem kerülhet sor, mert minden egyes nő és férfi komputerizálva van, és már a törvény megszegésének a gondolatát is rögzíti a központi agy adatbankja. Pisti a szalon közepén egy forgószéken ül, a lányok pedig körülötte térden, vagy féltérdre ereszkedve, némelyik törökülésben.

merevedéssel a herék az ágyékig emelkednek

Már a hetedik húzza az üres cédulát, s bosszúságában, mert már nagyon el volt rá szánva, rácsapott a rojtok közül előmeredő dárdára. Pisti elkapta a lány karját, majd ölébe rántotta, mondván: - Ha annyira odavagy érte, legalább ízlelt meg! A nyolcadiknak azonban sikerült, sőt a kilencediknek is, és örömükben hulatáncba kezdtek - csípőrángás, kézmozdulatok - a tizenkettediknek utolsóként sikeredett, egy jól megtermett amazonnak.

Szőke haja széles csípőjét verdeste mit kezdjen a korai erekcióval az öregnek is kedve lett volna vele kezdeni, mert őt is ráültette a szarvára, akár kezdhetjük is szavak kíséretében, de Wanda, aki szemmel kísérelte a fejleményeket, megállította: - Hohó!

Nem itt barátom! A rengéstől hajótörést szenvednénk! Rövidesen megérkezünk, s ott aztán mindent edzés az erekcióhoz Felállt, de vissza is ült nyomban, mert beverte fejét a mennyezetbe. Az hosszabb út volt! Már csak a terülj-terülj asztalkám hiányzik, de mire kijönnek a vízből, az is elkészül. Hogy tudott egyáltalán itt landolni a pilótánk?

Ezeknek a gépeknek a szeme messze a föld mélyére is belát. Különben nekünk időbe telik, míg szemünk itt meg tudja különböztetni a tárgyakat. A pilóta tökéletesen átlátta a terepet, és veszélyeztetés nélkül tette le a gépét. Eddig csak a régiek számára ismert a hely: egy vulkán eltömődött oldalából tör elő a gyógyvíz.

  1. A második világháború után, néhány esztendő elmúltával, megbizonyosodhattunk arról, hogy a szovjet emigrációból hazatért "kommunisták" propagandisztikus intézkedéseikkel egyáltalán nem a nép javát szolgálják!
  2. A pénisz súlyos görbülete
  3. KIRÁLY LÁSZLÓ: A FORRADALOM SZÉLÉN

A vének szerint növeli a potenciát, valósággal megfiatalodnak azok, akiknek sikerült megmártózniuk benne. Gyertek lányok, irányítsátok a lépteimet, nehogy valamiféle gödörbe essek! A lányok szeme előbb hozzászokott a környezethez, de épphogy előreindultak, prüszkölésre, majd irtózatos csapkodásra figyeltek fel.

Nem tudván miféle szörnyektől származik a zaj, megijedtek és magukkal vonszolván Pistit, visszafelé futottak. A hajó kapitánya már éppen indult volna a többiek után, midőn Wanda utasítása elhangzott, visszalépett és kilőtte a mindig készenlétben lévő mesterséges világítótestet, amely ernyő gyanánt szétnyílott, s bevilágította a tó felszínét, s azzal együtt a buja növényzettel borított partot is.

merevedéssel a herék az ágyékig emelkednek

Nagyszerű látványt nyújtott a vulkanikus hajlatot beborító húsos levelű páfrányerdő, figyelmüket azonban a denevéremberek nagy ricsajjal felröppenő népes csapata teljesen lekötötte.

A húsuk kitűnő, akár meg is ízlelhetjük!